Stævner

Hvidovre Atletik & Motion

  • 05/10/2020
  • #HvidovreAM

Mastersgruppen deltager normalt i alle seniorstævner, særlige mastersstævner samt mesterskaber.

Stævnepolitik
Klubben har lavet nogle retningslinjer for stævnedeltagelse, som gælder for alle klubbens medlemmer ift hvad der betales for og gives tilskud til, blandt km-penge. Se mere HER

Deltagelse i stævner

Klubben betaler startgebyret ved rettidig tilmelding og når der opnås resultat. Dette gælder dog ikke deltagelse i internationale mesterskaber, hvor der er 100% selv finansiering.

Tilmelding til stævner
Klubben anvender et tilmeldingssystem via Google - der kan åbnes herunder. Tilmelding til internationale mesterskaber sørger man selv for via information fra DAF's Masters komité.

Eftertilmelding efter deadline

Såfremt man beder om at blive eftertilmeldt - betaler man selv tilmeldingsgebyret.

Ej mødt til øvelse

Møder man ikke op til øvelsesstart - betaler man selv tilmeldingsgebyret, uanset årsag. 


Kontaktpersoner

Karsten Nielsen
mettekarsten@mail.dk
tel:+45 51 61 68 49